CONSULTING ICT

 

Micro Signal Polska realizowało wiele projektów i usług z zakresu consultingu ICT. Usługi doradcze często stanowią fragment większego projektu wdrożeniowego. Do najważniejszych projektów consultingowych oddajacych potencjał doradczy Micro Siganl Polska można zaliczyć poniższe projekty:

 

      I.         W latach 2010-2011 Micro Signal Polska realizowała projekt doradczy związany z aktualizacją „Analizy wykonalności i analiz technicznych systemu GSM-R dla sieci kolejowej TEN-T na terenie polski” wraz z planowaniem radiowym dla wybranych linii. Micro Signal Polska jako podwykonawca firmy AUDYTEL S.A. brał udział w opracowaniu dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. następujących elementów aktualizowanego studium wykonalności:

                       1.         Analiza stanu istniejącego infrastruktury radiołączności 150MHz;

                       2.         Analizy techniczne scenariuszy wdrażania systemu GSM-R wraz z oszacowaniem kosztów;

                       3.         Analiza wpływu systemu GSM-R na środowiskowo.

Micro Signal Polska dodatkowo miało znaczący wkład w opracowanie analizy CBA i wybór scenariusza wdrożenia systemu GSM-R.

 

    II.         Projekt doradczy obejmujący cały proces wdrażania nowych produktów w Cyfrowym Polsacie S.A. – którego kluczowymi etapami są:

                       1.         Zgłoszenie pomysłu / zapotrzebowania / decyzji dot. Produktów

                       2.         Ewaluacja i podjęcie decyzji dot. wdrożenia (na wymaganym poziomie, na każdym wymaganym etapie wdrożenia i życia produktu)

                       3.         Opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie szczegółowej specyfikacji produktu, której elementami są:

             §   techniczna konfiguracja produktu,

             §   sposób i wytyczne dla sprzedaży,

             §   marketing i komunikacja,

             §   procedury obsługi klienta i utrzymania produktu,

             §   sposób rozliczania, fakturowania oraz raportowania,

             §   czas życia produktu oraz cele sprzedażowe,

             §   Testowanie produktów pod względem gotowości organizacji do uruchomienia (testy procedur, techniczne i organizacyjne),

             §   Uruchomienie świadczenia produktu,

             §   Monitorowanie, raportowanie i optymalizacja,

             §   Zamknięcie sprzedaży / świadczenia produktu.