DANE TELEADRESOWE SPÓŁKI

Adres siedziby głownej:

Micro Signal Polska Sp. z o.o.

 

ul. Odkrywców 28/1 Wrocław 53-212 Polska

 

DANE REJESTROWE SPÓŁKI

MICRO SIGNAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VIWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000209421 | REGON: 930233744 | NIP: 8940023662 

Wysokość kapitału zakładowego: 70.200,00 PLN

BANK: Bank Zachodni WBK S.A. 5 Oddział we Wrocławiu, konto nr : 40 1090 2402 0000 0006 1000 9013