PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Micro Signal Polska posiada wieloletnie doświadczenie w branży teleinformatycznej. Trzon zespołu działającej od 1993 roku spółki stanowią wysokiej klasy menedżerowie i specjaliści w zakresie technologii informatycznych, telekomunikacyjnych i procesów biznesowych. Micro Signal Polska opiera swoje kompetencje również o zewnętrzną sieć partnerów i współpracowników. Bazę konsultantów współpracujących z Micro Signal Polska stanowią osoby o wysokiej kulturze technologicznej i organizacyjnej z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, nierzadko popartym uznaniem na arenie krajowej i międzynarodowej.

Działanie Micro Signal Polska polaga na łączeniu profesjonalnych usług z nowoczesnymi rozwiązaniami w obszarze wdrożeń oraz integracji systemów informatycznych i telekomunikacyjnych. Spółka tworzy innowacyjne rozwiązania dedykowane dla poszczególnych Klientów. Micro Signal Polska oferuje realizację pełnego procesu wytwarzania rozwiązań skoncentrowanych na potrzebach Klienta. Micro Signal Polska oferuje analizę biznesową i technologiczną, projektowanie systemów, optymalizację procesów, zarządzanie projektami, szkolenie personelu Klienta a także udostępnianie pracowników tymczasowych. 

WIZJA, MISJA I WARTOŚCI

Wizją firmy jest: wzbogacać życie ludzi, poprzez zmianę sposobu, w jaki współpracują ze sobą.

Misją firmy jest dostarczanie Klientom nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i najwyższej jakości usług. Poprzez proponowane przez nas rozwiązania techniczne i organizacyjne pomagamy Klientom wzmacniać efektywność i budować przewagę nad konkurencją. Pragniemy wykorzystać unikalne możliwości, aby zapewnić naszym Klientom sukces na rynku oraz rozwój naszej działalności.

Wartości, którymi się kierujemy:

 

  • Na pierwszym miejscu Klient: istniejemy, aby służyć Klientom. Nasz sukces jest determinowany przez to jak dobrze działamy na rzecz Klientów.
  • Innowacyjność: jesteśmy intuicyjni, ciekawi, pomysłowi, praktyczni i śmiali, co pozwala nam tworzyć nowe idee z myślą o naszych Klientach, działalności i pracownikach. Idee te pochodzą z każdego obszaru naszych operacji.
  • Praca zespołowa: sukces wymaga pracy zespołowej. Pracujemy wspólnie i szanujemy wkład każdej osoby w osiągnięcie sukcesu całego zespołu.
  • Szacunek: darzymy szacunkiem i wspieramy ludzi i perspektywy z całego świata.
  • Odpowiedzialność: wykonujemy to, do czego się zobowiązaliśmy. Ponosimy zbiorową odpowiedzialność względem Klientów, kolegów, partnerów, społeczności i udziałowców.

NASZE CELE

Celem firmy jest wspieranie rozwoju organizacji Klientów poprzez dostarczenie najnowocześniejszychrozwiązań teleinformatycznych i organizacyjnych. Chcemy współtworzyć sukcesy naszych Klientów,zdobywać ich zaufanie i budować z nimi długoterminowe relacje.

Jesteśmy zdania, że zadowolony i wyszkolony pracownik to zachwycony Klient. Dlatego zapewniamy pracownikom atrakcyjne warunki pracy, rozwoju zawodowego i osobistego. Inwestujemy w zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności wierząc, że pracownicy to podstawa sukcesu firmy.

Badamy i prognozujemy trendy rynkowe, aby identyfikować obecne i przyszłe potrzeby Klientów.

Aktywnie czerpiemy z doświadczenia naszych globalnych Partnerów, by oferować Klientom potencjalnie najlepsze rozwiązania. Pragniemy być liderem w oferowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz najlepszej obsłudze Klienta. Chcemy, aby każdy zadowolony Klient polecił nas wszystkim swoim kontrahentom.

Wierzymy, że pełne skoncentrowanie się na zaspokajaniu potrzeb i preferencji Klientów, jest niezbędne do osiągnięcia zamierzonych zysków. Zyski te będziemy reinwestować w rozwój firmy, co umożliwi dostarczanie Klientom jeszcze większej wartości.